Expandmenu Shrunk


„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde